BHV

Uit cijfers van het CBS over 2017 (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, NEA) blijkt dat in Nederland 114.000 werknemers betrokken zijn geweest bij een arbeidsongeval. Daarbij is door deze werknemers één of meer dagen verzuimd. Voor werkgevers zijn verzuimkosten een directe kostenpost. Los van de aansluitende maatschappelijke zorgkosten willen werkgevers niet worden geassocieerd met een onveilig bedrijf of sector waardoor het aantrekken van personeel wordt bemoeilijkt.

Werkend Nederland heeft groot belang bij goed functionerende BHV
Werkgevers zijn in toenemende mate geïnteresseerd in duurzame inzetbaarheid van werknemers en goed werkgeverschap met het oog op het voorkomen van verzuimkosten, het bieden van ontwikkelingsperspectief aan werknemers en het voorkomen van productiviteitsverlies. Een positief imago van het bedrijf of de sector helpt niet alleen bij het behouden of werven van werknemers maar vergemakkelijkt ook de bedrijfsvoering zoals in relatie met bijv. banken en publieke instanties zoals gemeenten en toezichthouders. Goede, structurele bedrijfshulpverlening draagt bij aan deze doelstellingen. Voor werknemers is het belang van veiligheid zeker zo groot. Niet voor niets heeft medezeggenschap een belangrijke stem in de RI&E, het arbo beleid van de werkgever en het preventiebeleid. De alertheid en het belang worden groter naarmate de arbeidsrisico’s in een sector groter zijn, een goede BHV organisatie echter gaat verder; daar waar er naast specifieke arbeidsrisico’s nu eenmaal ook persoonlijke gezondheidsrisico’s kunnen voorkomen op het werk, is een goed getrainde BHV-er letterlijk van levensbelang.