Wie zijn wij

BVBN is een brancheorganisatie voor en door Opleiding- en Adviesbedrijven die op het terrein van Brandveiligheid en BHV in staat zijn om hoogwaardige bhv opleidingen te verzorgen. Leden van de BVBN zijn experts voor werkgevend Nederland. Zo leveren zij deskundige advisering op het gebied van bedrijfshulpverlening, bieden zij hoogwaardige BHV-opleidingen en onderhouden zij voortdurend het niveau van kennis over bedrijfshulpverlening.

Bestuur
Het bestuur van de BVBN wordt gevormd door:

Jan van der Meide
Ron Lionarons (Trigion)
Dave Harmsen van der Vliet (Mankr8)
Peter Schut (Octaafgroep)
Kees Weerheim (BHV Nederland)
Han Swarts (Adviesbureau Swarts)


Management & secretariaat
Het management en secretariaat van de BVBN wordt uitgevoerd door Wissenraet Van Spaendonck.

Verenigingsmanager: Regina Caron-Moerenhout
Secretariaat: Barbra Poppelaars
Financiële administratie: Vinh Bui