Alle kennis bij de hand

BVBN gaat zich in 2020 inzetten voor het opstellen van een kennisbank met achtergrondinformatie omtrent bedrijfshulpverlening, Arbowet en veiligheid. In de komende maanden wordt deze pagina gevuld.