Wat doen wij

Werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat bedrijfsprocessen veilig zijn, dat op werkplekken de veiligheid is geborgd en dat er aandacht is voor situaties waarin de veiligheid wordt bedreigd. Op werkgevers rust een wettelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige werksituatie voor hun personeel.

BHV, meer dan een verplicht nummer!
BHV, meer dan een verplicht nummer!

Onze leden beschikken over de expertise om planmatig de risico’s in kaart te brengen, werkgevers te adviseren over de aanpak van een BHV-plan en medewerkers op te leiden om als bedrijfshulpverlener adequaat op te kunnen treden. 

De BVBN biedt werkgevers, werknemers en de overheid een platform op het gebied van bedrijfshulpverlening. De BVBN gaat met werkgevers en werknemers in gesprek en sluit daarbij aan op de wensen en doelstellingen van (de markt van) opdrachtgevers. Onderwerp van gesprek is de kwaliteit van de dienstverlening die aan opdrachtgevers/werkgevers wordt geboden.

​​​​​​We willen samen met de BHV-opleiders en -adviseurs de positie van BHV op een hoger niveau brengen bij de werkgevers in Nederland. Dit willen we bereiken door:

  1. Bewaken en normeren van het niveau van BHV- en gerelateerde opleidingen;
  2. Bewaken/normeren op een objectieve, transparante wijze en moet toetsbaar zijn
  3. Een volwaardige gesprekspartner zijn voor overheid (SZW, BZK) en andere stakeholders (Werkgever- en werknemer organisaties, Brancheorganisatie
  4. Belangenbehartiging van opleiders en adviseurs richting opdrachtgevers, inkooporganisaties (verantwoord marktgedrag)
  5. Relaties onderhouden met de verschillende kenniscentra m.b.t. (Brand) Veiligheid en BHV

Ook lid worden? Klik hier!