Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland

BVBN is een proactieve branchevereniging die haar leden op diverse (beleid)terreinen ondersteunt. BVBN is de landelijk vertegenwoordiger van Opleiding- en Adviesbedrijven op het gebied van BHV en brandveiligheid in het maatschappelijk verkeer en bewaakt het imago van de sector. BVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen en biedt verschillende vormen van dienstverlening en ondersteuning aan haar leden zoals ontmoeten, organiseren en lobbyen.


Lees verder
BVBN zet zich in voor veilige arbeidsomstandig- heden en heeft hierin een adviesfunctie richting opleiders en instructeurs.

Wat zijn de voordelen van uw lidmaatschap ?

Netwerk

De BVBN organiseert regelmatig bijeenkomsten om opleiders te informeren over actuele ontwikkelingen binnen de branche, kennis te vergroten en een netwerk op te bouwen.

Belangenbehartiging

De BVBN lobbyt binnen de politiek en sociale partners voor een kwaliteitsslag binnen Bedrijfshulpverlening.

Kwaliteit

De BVBN staat voor kwaliteitsborging en professionaliteit in de BHV branche.

Door ontwikkelen

De BVBN bouwt met haar leden in werkgroepen en commissies aan verdere professionalisering van de BHV branche.

Geeft uw bedrijf BHV-opleidingen en/of BHV-veiligheidsadviezen?

Dan bent u welkom bij de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN)! Als lid wordt u volop geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en kunt u actief meepraten over de voor uw bedrijf belangrijke onderwerpen.

Word nu lid van de BVBN

Kennisbank voor alle informatie over BHV

‘’Welkom op de kennisbank van de BVBN! Hierop staat relevante informatie voor iedereen in het BHV, EHBO en reanimatie vak. Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie omtrent bedrijfshulpverlening, de Arbowet en veiligheid. Heeft u een vraag of wenst