Samen staan wij sterker

Bedrijven/organisaties die BHV-opleidingen verzorgen en/of BHV- en veiligheidsadviezen leveren kunnen lid worden van de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland. Bedrijven die voor 1 januari 2020 lid worden van de BVBN worden vrijgesteld van startgeld.

BHV, meer dan een verplicht nummer!
BHV, meer dan een verplicht nummer!

Geeft uw bedrijf BHV-opleidingen en/of veiligheidsadviezen?

Dan bent u welkom bij de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN)! Als lid wordt u volop geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en kunt u actief meepraten over de voor uw bedrijf belangrijke onderwerpen.


 

Contributie
Als lid van de vereniging betaalt u een jaarlijkse contributie. De hoogte is afhaneklijk van de BHV gerelateerde omzet van uw bedrijf. Daarnaast wordt een entree-fee in rekening gebracht voor nieuwe leden. Wordt u lid vòòr 1 januari 2020? Dan wordt u vrijgesteld van deze entree-fee.

 Bruto jaaromzet 2018
 (o.b.v BHV gerelateerde omzet)

 Jaarcontributie 2019
 

 Entree-fee
 eenmalig voor nieuwe leden

 < € 500.000  € 500  € 500
    € 500.000 - € 2.000.000  € 1.000  € 500
 > € 2.000.000  € 1.500  € 500


Buiten de leden zoekt de BVBN graag betrokkenheid van samenwerkingspartners/donateurs. U kunt al donateur worden vanaf een bijdrage van minimaal € 500 per jaar.

In het aanmeldformulier hiernaast kunt u zich als lid of als donateur aanmelden.  Wat zijn de voordelen van een lidmaatschap?


Netwerk

De BVBN organiseert regelmatig bijeenkomsten om opleiders te informeren over actuele ontwikkelingen binnen de branche, kennis te vergroten en een netwerk op te bouwen.

Belangenbehartiging

De BVBN lobbyt binnen de politiek en sociale partners voor een kwaliteitsslag binnen Bedrijfshulpverlening.

Kwaliteit

De BVBN staat voor kwaliteitsborging en professionaliteit in de BHV branche.

Door ontwikkelen

De BVBN bouwt met haar leden in werkgroepen en commissies aan verdere professionalisering van de BHV branche.