Alle veiligheidscursussen volledig hervat

07 juni 2021

Nu de coronacijfers de goede kant op gaan, kan het leven in Nederland steeds verder worden opengesteld. Dit betekent dat naast online onderwijs ook weer fysieke lessen voor BHV, EHBO en reanimatie mogen worden gegeven.

Nu de coronacijfers de goede kant op gaan, kan het leven in Nederland steeds verder worden opengesteld. Dit betekent dat naast online onderwijs ook weer fysieke lessen voor BHV, EHBO en reanimatie mogen worden gegeven. En dat is fijn, want nu kunnen we samen meer mensen leren goede eerste hulp te verlenen. Na de aankondiging van de versoepelingen voor het onderwijs vanuit de overheid op 26 en 28 april, is het gehele portfolio van cursussen en examens binnen de eerstehulpverlening weer opgestart. Voor de veiligheid van alle betrokkenen blijven hierbij de richtlijnen uit het gezamenlijke brancheprotocol  voorlopig van kracht.

Hoe meer mensen weten hoe ze moeten handelen in geval van nood, hoe beter de overlevingskansen. Daarom zetten de ketenpartners binnen de eerstehulpverlening zich gezamenlijk in voor een veilige leeromgeving, zeker ten tijde van een pandemie. Hiervoor is in juni 2020 een speciaal protocol opgesteld door het Rode Kruis, Het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening, Het Oranje Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland. In dit gezamenlijke brancheprotocol staan onder andere gedragsregels, benodigde middelen en hygiënemaatregelen vermeld. Aangezien veiligheid voorop staat binnen de eerstehulpverlening, worden tijdens de opleidingen en examens van genoemde organisaties zowel het brancheprotocol als de 1,5 meter afstand en andere coronamaatregelen gevolgd. Met het openstellen van deze cursussen is weer een stap gezet naar een veiligere samenleving.


 Nieuws overzicht